Stemcoaching

  • Zingen zonder moeite
  • Volume zonder krachtsinspanning
  • Kern in de klank
  • Makkelijker hoogte en/of laagte
  • Bewuster worden van het gebruik van de stem

Stemcoaching bij Thuis in de Stem is de manier om (weer) te gaan genieten van de volledige potentie van jouw stem. Inspanning, hard werken en duwen is niet meer nodig. Je zult merken dat de stem vrij en vol kan klinken, terwijl het voelt alsof je niets doet.

DUURZAAM OP WEG

Met behulp van de Lichtenberger Methode help ik je om je stem op een ontspannen en natuurlijke manier te gebruiken. De oefeningen zijn erop gericht je waarneming te verbreden, je meer op binnen dan op buiten te richten om daarmee je strottenhoofd te ontlasten: zingen in contact met jezelf. De stemcoaching helpt je duurzaam met je stem(banden) om te gaan, en draagt bij aan een gezond stemgebruik waar je je hele verdere leven profijt van zult hebben.

Voor deze duurzame weg is aandacht en tijd nodig. Tijd voor het leren gewaarworden met de zintuigen. Ruimte voor het durven loslaten van het willen, van het uitoefenen van controle. Het loslaten van ‘iets doen’ is een leerproces. Loslaten kan alleen als je weet, als je zelf hebt ervaren, dat dat ook echt kán. Dat loslaten iets oplevert. Daarom draait het ook om bewustwording, zelf merken en voelen wat er gebeurt. Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.

  • Contact met jezelf maken 
  • Het waarnemen met alle zintuigen, waardoor hoofd en lijf gaan samenwerken 
  • Patronen en gedragingen van controleren, presteren en oordelen leren herkennen  
  • Van een toestand van handelen, naar een toestand van zijn

Zingen brengt balans in het autonome zenuwstelsel en daardoor ontspanning. Verder gaat het om het contact aangaan zonder te oordelen. Laten zijn wat er is. En omdat je zelf zingt krijg je direct terugkoppeling (van wat je hoort, voelt of denkt, of van mij) in het proces van waarnemen, ruimte geven, loslaten en ontspannen.

Het zingen en spreken in contact met jezelf leidt tot een ontspannen, natuurlijk, en gezond stemgebruik.