Thuis in spreken

Meer...

 • Klank
 • Draagkracht
 • Kern
 • Gemak
 • Verbinding
 • Vertrouwen

Minder...

 • Hard werken
 • Controle vasthouden
 • Keelpijn of schor zijn
 • Onzekerheid
 • Moeite
 • Krachtsinspanning

Bij het gebruik van onze stem richten we ons op het overbrengen van tekst of geluid. In een gesprek zenden we (geluid) naar de gesprekspartner, bij het geven van presentaties of tijdens voorstellingen zenden we naar het publiek. We gebruiken onze stembanden om de klank van onszelf naar de ander te krijgen. We zijn erop gericht ons uit te drukken, het overbrengen van klank naar buiten toe.

Als tekst duidelijker, harder of overtuigender moet klinken dan doen we ons best om dit te leveren. We gaan harder praten, beter articuleren en meer kracht zetten achter onze woorden, letterlijk. We gaan méér doen, harder werken. Het is logisch dat we denken dat dat de oplossing is.

Máár….

Harder werken en meer doen brengt ons juist verder af van de oplossing.
Meer kracht zetten, druk zetten, spanning opvoeren is hetzelfde als forceren. Hoe meer druk je zet, controle houdt of vastzet, hoe minder ruimte er is voor de klank. We houden onze klank juist klein als we forceren.

Langdurig forceren kan schade brengen aan stembanden. Denk maar aan een avondje uit in groot gezelschap, je praat harder met je tafelgenoot om de achtergrondgeluiden te overstemmen. Na afloop bekoop je dat met een schorre stem. Geen probleem voor een keer. Doe je dit structureel dan krijg je klachten.

(Hier een voorbeeld van dat we zelf onze klank klein houden Luister maar eens de persconferentie terug van dinsdag 15-02-2022 (om niet alles terug te hoeven luisteren is het genoeg om van minuut 7-9 te luisteren). Hierin brengt Ernst Kuipers zijn boodschap. Het moment dat hij overschakelt naar het beantwoorden van vragen horen we direct een groot verschil. Waar hij bij het oplezen/voordragen van zijn boodschap erg zijn best deed om duidelijk over te komen, was zijn stem veel kleiner en klonk het geforceerd. Dit zou ons niet zo zijn opgevallen als hij niet ook de vragenronde erna had gehad. Hier liet hij het ‘zijn best doen’ los en ontspande hij. Dit resulteerde in een vrijere klank, zijn stem klonk een stuk prettiger.)

Minder = Meer

We draaien de zaak om! Tijdens de stemcoaching richten we ons op het omkeren van het proces van ons uitdrukken.

In plaats van het projecteren van de klank buiten ons, de overkant van de zaal willen bereiken, richten we ons op het opnemen van de klank binnen in ons. Door de binnenruimte te vergroten kan de klank daar meer ruimte innemen, resoneren. De klank wint hiermee aan volume, aan kern en aan draagkracht. Hiermee bereik je de achterste rij zonder moeite.

Verder draait alles om bewustwording:

 1. Leer waarnemen wanneer je gaat duwen, wanneer je teveel je best doet. (Is dat als je wilt overtuigen? Of als je luider wilt spreken?) 
 2. Leer bewust worden wát je dan allemaal doet om harder te gaan praten, om duidelijker of overtuigender te spreken.
 3. Ten slotte leer je die patronen los te laten en leer je de ruimte in jezelf aan te spreken.

Je stem ontwikkelen en groeien in het spreken van binnenuit

 • Spreken in contact met jezelf
 • Duurzaam en gezond stemgebruik
 • Ontspannen en natuurlijke spreekstem
 • Een rijke en vrije klank zonder krachtsinspanning
 • Het hoofd en de borstruimte is potentieel klankkast
 • Spreken wordt veel meer klankgericht, dat geldt zowel voor de klinkers als voor de stemhebbende medeklinkers.

Met behulp van de Lichtenberger Methode help ik je om je stem op een ontspannen en natuurlijke manier te gebruiken. De oefeningen zijn erop gericht je waarneming te verbreden, je meer op binnen dan op buiten te richten om daarmee je strottenhoofd te ontlasten: spreken in contact met jezelf. De stemcoaching helpt je duurzaam met je stem(banden) om te gaan, en draagt bij aan een gezond stemgebruik waar je je hele verdere leven profijt van zult hebben.

Voor meer informatie omtrent tijden en kosten klik hier.